August 14, 2022

เด็กนักเรียนแอบดูหนังโป๊ในคาบเรียนวิชาคอม เลยจับนักเรียนมาทำโทษ

ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังที่มีชื่อเสียงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในต่างจังหวัด และได้ถูกยกให้เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ไม่ว่าเด็กๆ ที่เรียนจบจากชั้นประถมที่ไหนก็จะต้องอยากเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้กันทุกคน ช่วงที่โรงเรียนแห่งนี้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนก็จะมีเด็กนักเรียนร่วมสามพันคนมาสมัครสอบ แต่โรงเรียนแห่งนี้รับนักเรียนแค่ชั้นละสองพันคนเท่านั้น นั่นหมายความว่าจะต้องมีเด็กนักเรียนมากกว่าหนึ่งพันคนต้องหมดหวังและไปสมัครเรียนที่อื่น ซึ่งโรงเรียนอื่นๆ ในอำเภอก็จะเป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่ไม่ได้ใหญ่มาก การศึกษาก็อาจจะไม่ดีเท่ากับโรงเรียนแห่งนี้ นั่นเลยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะกรูมาเรียนที่นี่ เพื่อที่จะไม่ต้องไปเรียนไกลถึงตัวจังหวัดด้วย ถ้าขับรถไปเรียนก็เกือบร้อยโลเลยทีเดียว แต่เรื่องราวที่อยากจะเล่านั้นมันเกี่ยวกับนักเรียนคนหนึ่งกับคุณครูที่สอนคอมพิวเตอร์ แต่เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงคาบเรียน แต่มันเกิดขึ้นในคาบว่าง โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษา ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาใช้ห้องคอมในเวลาไหนก็ได้ เพื่อสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านเข้ามาทำงานที่คุณครูสั่งในห้องคอมในช่วงที่มีเวลาว่าง จะได้ไม่ต้องเสียเงินไปนั่งที่ร้านคอมเพื่อทำงานชั่วโมงละ 20 บาท แต่มันมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มีจุดประสงค์ไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน เด็กนักเรียนคนนี้เป็นเด็กนักเรียน …